Size bir telefon kadar yakınız
0850 303 20 71 (Dahili 7)
0212 437 17 15
Dil Seçin
tr

İLMİN VE ÂLİMİN ÖNEMİ

03.11.2018
İLMİN VE ÂLİMİN ÖNEMİ

İLMİN VE ÂLİMİN ÖNEMİ

            2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı tüm öğrencilerimize, öğretim üyelerimize, ailelerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun.

Hayata İslâm perspektifinden bakmayı becerebilen bir Müslüman, eğitim ve öğretim konusuna baktığında şunları görecektir:

  1. İslâm nazarında eğitim-öğretim en önemli faaliyettir. Rabbimiz Te-âlâ, indirdiği ilk 5 âyette insanı yarattığını, ona bilmediği şeyleri öğrettiğini, ona kalemle yazı yazmayı öğrettiğini belirtir. Rahmân Sûresi’nin hemen başında ise Rahmâniyetinin en büyük tecellisi olarak insana Kur’ân’ı Kerîm’i öğretmesini gösterir.
  2. İslâm nazarında ilmin üç vasıtası bulunmaktadır: Vahiy, akıl ve duyu organları. İslâm, eğitim ve öğretimde bunlardan herhangi biri ile yetinmediği gibi bunları birbirine rakip ve düşman olarak görmez. Vahiy ne kadar önemli ise o vahyi anlayacak olan akıl ve kâinatta izlerini sürecek olan duyu organları da o kadar önemlidir. Bunları birbirinden ayırmak, birbirine rakip ve düşman kabul etmek, herhangi birini yok saymak eğitim ve öğretime vurulabilecek en büyük darbedir.
  3. Müslüman açısından eğitim ve öğretimin nihaî hedefi -diğer tüm faaliyetlerde olduğu gibi- “Allâh Te-âlâ’nın razı olduğu”, “şeytanın ve nefsinin güdümüne girmeyen kul” konumuna yükselecek bir donanımı elde etmektir. “Para”, “şöhret”, “kariyer”, “makam-mevki” gibi şeyler İslâm nazarında eğitim-öğretimin hedefi, gayesi olamaz / olmamalıdır.
  4. İslâm nazarında eğitim ve öğretimin iki boyutu vardır: “Tekvinî âyetleri okumak” ve “tenzilî / teşriî âyetleri okumak”. Tekvinî âyetler, Allâh Te-âlâ’nın kâinatta ve insanlar nezdinde değişmeyen kuralları (sünnetullâh)dır. Geleneksel kitaplarımızda “dünyevî ilimler” adı verilen ilimler Allâh Te-âlâ’nın kâinat ve insan kitabını okumaya yönelik ilimlerdir. “Dinî ilimler” adı verilen kelâm, fıkıh, tefsir, hadîs, usül gibi ilimler ise tenzilî âyetleri anlamaya yönelik ilimlerdir. Gerek tekvinî, gerekse tenzilî âyetler üzerinde eğitim-öğretim faaliyetinde bulunmak İslâm nazarında övülen, teşvik edilen bir husustur. Tekvinî âyetlere yönelik ilimler Allâh Te-âlâ’nın insana yüklediği “halifelik” misyonunu yerine getirme, yeryüzünü imar etme faaliyetini gerçekleştirir. Tenzilî âyetlere yönelik ilimler de Allâh Te-âlâ’ya kulluk vazifesini nasıl yapacağımızın koordinatlarını verir.
  5. Tüm Peygamberler (Aleyhimüsselâm) insanların en büyük öğretmenleridir. Onlar, insanlara dünya ve âhirete dair her türlü hayırlı bilgiyi öğretirler.
  6. Din ve dünya konusunda, insanlara zararlı olacak bilgileri öğretmek insanlığa yapılabilecek en büyük ihanet ve kötülüktür. İslâm ‘zararlı bilgi’nin kaynağını şeytan olarak gösterir.
  7. Bilginin etkisi uygulama, tatbik ve pratik ile ortaya çıkar. Ne kadar yararlı olursa olsun, uygulamaya geçirilmeyen bilgi “fayda sağlamayan ilim”dir. Ve Peygamberimiz Aleyhissalât-u ve’sselâm, fayda vermeyen ilimden Allâh Celle Celâluhû’na sığınmıştır.
  8. İslâm nazarında ilmiyle amel eden ve insanlara hayrı öğreten Rabbanî âlim, Peygamberlerin vârisidir ve peygamberlerden sonra en büyük makamın sahibidir. Âlimin ölümü âlemin ölümü gibi kabul edilir. Rabbanî âlim için gökteki kuşlar ve denizdeki balıklar dahi istiğfarda bulunurlar. Âlimin mürekkebi, şehidin kanından daha üstün ve değerli kabul edilir.
  9. İslâm, ilim talep etmek üzere yola girmeyi, cennete giden yola girmek olarak görür.
  10. Her türlü bozulma/fesad, ilimsizlikle başladığı gibi her türlü ıslahın yolu da ilimden geçer.

Rabbimiz Celle Celâluhû, cümlemizi ilmi seven, kendi konumuna göre ilim tahsiliyle meşgul olan, bilmediklerini öğrenen, öğrendikleriyle amel eden ve başkalarına da öğretenlerden; ilmiyle yalnızca Allâh Te-âlâ’nın rızasını hedefleyenlerden eylesin.

Nokta Gençlik ve Eğitim Merkezi’mizin hedefi kurumumuzda eğitim gören her gencimizin kabiliyet ve isteğine göre İslam’a ve vatana hizmet edebilecek bir alanda istihdamını sağlamak…

Soner DUMAN